Κυνηγός Χαμένων Ψυχών

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Κυνηγός Χαμένων Ψυχών


   = Coins ItemShop 50(DN)=30 ΣΑΚΟΥΛΙ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - Coins Itemshop 100(DN)=60 ΣΑΚΟΥΛΙ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
   = Coins Itemshop 500(DN)=200 ΣΑΚΟΥΛΙ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - Coins Itemshop 1000(DN)=400 ΣΑΚΟΥΛΙ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
   ΕΡΗΜΟΣ YONGBI IP (920,600) ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ DROP ΑΠΟ ΤΑ BOSS Efialtis Npc For Coins !


   -WITH LOVE-
   - By Moderator !
   -ΜΕ ΑΓΑΠΗ-

   -Our Slogan-

   -Efiatis2

   The Nightmare2 Will Become Your Nightmare Forever Sweet Dreams And Nightmares <3

   Η Δ.Ο του Efialtis2

   -Moderator! <3